Địa Tiên Thánh Mẫu

Đặc biệt, trong quan niệm (Tứ Phú) của Đạo Mẫu ỏ Huế có nét riêng vói miền Bắc. Ngoài Thiên Phủ, Thoải Phủ và Nhạc Phủ, ỏ đây người ta quan niệm còn có Phủ Trung Thiên. Cõi Trung Thiên (miếu không trung) là một khoáng không bao phủ quanh cuộc sống của con ngưòi. …

CAO BÁ QUÁT – MỘT CON NGƯỜI CƯƠNG TRựC, KHANG KHÁI, MỘT DANH NHÂN VĂN HÓA

Từ LÂU NGƯỜI HÀ NỘI VẪN Tự HÀO VỂ “THẦN SIÊU, Thánh Quát”. Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát là đôi bạn văn chương, đôi bạn “vong niên” tri kỷ tri âm, học rộng tài cao, tiêu biểu cho một tình bạn cao đẹp của người Hà Nội. >>Những thủ thuật hay ôn thi …